2-őt fizet, 3 -at kap! Három termék vásárlásakor kedvezményt ismerünk el a legolcsóbb termék összegében!

 KÓD: 2top3

Telefontokok

0

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A vásárlás csak akkor lehetséges, ha a vevő a megrendelés leadása előtt megerősíti, hogy elfogadja az ezen a web helyen közzétett általános üzleti feltételeket és egyéb közzétett feltételeket és változtatásokat, amelyeket a weboldal kezelője ezen az oldalakon közzétesz. A Top izbira d.o.o. és a vevő kölcsönös kötelezettségeit ezen általános feltételek és a fogyasztóvédelmi törvény szabályozza.

INFORMÁCIÓ A WEBOLDALRÓL

Fenntartjuk a jogot arra, hogy tartalmi és egyéb változásokat hozzunk. Annak ellenére, hogy folyamatosan gondoskodunk a közzétett anyagok naprakész frissítéséről és helytállóságáról, a weboldalon tartalmi hibái következhetnek be és azokért nem vállalunk felelősséget. Törekszünk az értékesített termékek legjobb fényképeinek biztosításáról, azonban a fényképeket szimbolikusnak kell tekinteni.

ÜZLETSZABÁLYZAT a (ZEPT) ALAPJÁN

A Top izbira d.o.o. vállalat Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: ZEPT) és összhangban az elfogadott rendeletek alapján működik.

Tényleges hiba

Eljárás a tényleges hiba érvényesítésére:

A Fogyasztóvédelmi törvény 37. cikke alapján:

– Az eladó köteles az árukat a fogyasztónak átadni a szerződésnek megfelelően, és felelős a

a teljesítés tényleges hibáiért.

- A hiba tényleges:

- 1. ha az árucikk nem rendelkezik a rendeltetésszerű használatához vagy forgalomba hozatalához szükséges jellemzőkkel;

- 2. ha az árucikk nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal és jellemzőkkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vevő megvásárolja azt, amelyekről az eladó tudott, vagy tudnia kellett volna;

- 3. ha az árucikk nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal és megkülönböztetésekkel, amelyek kifejezetten vagy hallgatólagosan egyetértően meghatározottak, vagy előírtak;

- 4. ha az eladó olyan terméket adott ki, amely nem felel meg a mintának vagy a modellnek, kivéve ha a minta vagy a modell csak tájékoztató jellegűen van kimutatva.

– Az áruk rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát az azonos típusú és normál árukkal szemben kell értékelni, és figyelembe véve az eladónak vagy a gyártónak az áru jellemzőire vonatkozó nyilatkozatát, különösen a termék reklámozásával, bemutatásával vagy az árukon feltüntetett megjelölésekkel kapcsolatban.

– A tényleges hibákért való felelősség vonatkozásában a kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesek, hacsak e törvény másként nem rendelkezik.

– 37.a cikk

– A fogyasztó gyakorolhatja a tényleges hibából eredő jogait, ha a hibáról hiba észlelésétől számított két hónapon belül tájékoztatja az eladót.

– A hibajelentésben a fogyasztónak pontosabban meg kell határoznia a hibát, és lehetővé kell tennie az eladó számára az elem megvizsgálását.

– A hibaüzenetet a fogyasztó személyesen továbbíthatja az eladónak, amelyre az eladó köteles igazolást kiállítani, vagy azt elküldeni a boltba, ahol a terméket megvásárolták, vagy az eladó képviselőjéhez, akivel szerződést kötött.

– 37.b cikk

– Az eladó nem vállal felelősséget az áru tényleges hibákért, amelyek a kézbesítéstől számított két év elteltével jelentkeznek.

- Ha az eladó és a fogyasztó között létrejött szerződés tárgya használt dolog, az eladó nem felelős az olyan tényleges áruhibákért, amelyek egy év elteltével jelentkeznek, miután az áru kézbesítésre került.

- Úgy kell értelmezni, hogy a tárgyon a tényleges hiba már fennállt az átadás időpontjában, ha az a kiadatást követő hat hónapon belül fordul elő

– 37.c. cikk

- A fogyasztó, aki helyesen tájékoztatta az eladót a hibáról, jogosult az eladótól követelni, hogy:

- megszünteti az áru hibáját, vagy a hiba arányában visszatéríti a kifizetett összeg egy részét, vagy

- a hibás árut újabb kifogástalan árukkal helyettesítse, vagy

- visszatéríti a kifizetett összeget.

- Mindenesetre a fogyasztónak joga van arra is, hogy az eladótól kártérítést követeljen, és különösen az e cikk előző bekezdéséből eredő kötelezettségek teljesítéséhez felmerülő költségek megtérítésére: a termékek anyaga, pótalkatrészek, munkadíj, a termékek átadása és szállítása.

Az első bekezdésben említett fogyasztói jogok a tényleges hibaüzenetről való értesítés időpontjától számított két év elteltével megszűnnek.

 

GARANCIA

16. cikk

A garanciális javakra vonatkozóan az eladó köteles a fogyasztónak az értékesítési szerződés megkötésekor a garancianyújtó garancianyilatkozatát átadni. A jótállási jegyeknek a következő információkat kell tartalmazniuk:

a garanciavállaló neve és székhelye;
az eladó neve és címe, kivéve, ha az utóbbi egyben a garanciavállaló is;
az áruk szállítási határideje;
áruk azonosítására szolgáló adatok;
a garanciavállaló nyilatkozata, amely garantálja a garanciális időszak alatt a teljesítményt vagy a kifogástalan működést, amely az áruknak a fogyasztó felé történő átadásával kezdődik;
a garancia területi hatálya;
a jótállási idő tartamát;
azoknál az áruknál, amelyekre a garanciák kiadása kötelező, a jótállási időszak lejártát követő időtartam, amely alatt a garanciavállaló a fogyasztó számára biztosítja a karbantartást, a pótalkatrészeket és a kapcsolódási eszközöket;
figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a jótállás nem zárja ki az eladó hibás árukért való felelősségével kapcsolatos fogyasztói jogokat.

A garanciavállaló garanciája jogilag kötelező érvényű a jótállási jegyben és a hirdetésben meghatározott feltételek szerint.

Szerződés elállási jog

A fogyasztóvédelmi törvény (ZVPot) értelmében a vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül értesíti a vállalatot (a kapcsolattartó e-mail: info@topizbira.si vagy a 031 609 390 telefonszámon) a szerződéstől vagy a megrendeléstől való elállási szándékáról, anélkül, hogy meg kell indokolnia a döntésének okait. A vevőnek a szerződés felbontásával kapcsolatban felszámított egyetlen költsége az áruk visszaküldésének közvetlen költsége (a vevő által fizetett posta költség). Az árut a fogyasztónak legkésőbb a visszavonásról szóló értesítést követő 14 napon belül vissza kell küldenie az eladónak. Javasoljuk, hogy az áru visszaküldése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen vagy hívjon minket a telefonszámon, hogy megegyezünk a legjobb visszatérési módszer elrendezésében.

Az elállási jog leírásával a 43. bekezdéssel összhangban vagy az értesítés kézhezvétele után, ha nincs ilyen jog megadva, a szerződéstől való elállás esetén a vállalat köteles azonnal vagy legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül haladéktalanul visszaküldeni minden beérkezett befizetést. Ha a fogyasztó már megkapta az árut és visszavonja a szerződést, azt visszaküldi vagy átadja a személynek vagy a vállalatnak, amelyet a vállalkozás az áruk fogadására felhatalmazott, haladéktalanul vagy legkésőbb a lemondásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül, hacsak a vállalat nem kínálja fel, hogy csak maga átvegye a visszaküldött árut. Úgy vélik, hogy a fogyasztó időben visszaküldi az árut, ha azt a 14 napos visszaküldési határidő lejárta előtt küldi el.

A vállalat megtagadhatja a beérkezett befizetések visszafizetését a visszaküldött áruk visszaszolgáltatásáig vagy amíg a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arról, hogy az árut visszaküldte. Kivéve, ha a vállalat maga nem kínálja fel a lehetőséget a visszaadott áru visszavételére.

A szerződés visszavonása nem lehetséges a következő esetekben:

- ha az áru sérült, piszkos vagy látható használati nyomokat tartalmaz (fizikai károsodás, érintkezés a folyadékkal),

- amennyiben a készülék vagy a szoftver berendezés felhasználói adatokat, képeket, beállításokat tartalmaz,

- Ha megsemmisült, piszkos vagy hiányosak a tartozékok, a berendezés, az utasítások, vagy a kapcsolódó szoftverek (vagy a biztonsági zár le van törve), vagy a garanciajegy.

Szerződés visszavonása-formanyomtatvány: http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

A fogyasztóvédelmi törvény (ZVPot) szerint a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül az ügyfél értesítheti a vállalatot (e-mail címen: rook.tomazic@gmail.com vagy a 00386 (0)31 609 390 telefonszámon).

SZERZŐI JOGOK

A Top izbira web áruház saját egyedi telefon tok gyártásával foglalkozik. A képekre vonatkozóan, amelyeket a tokra szeretne rögzíteni előzetesen győződjön meg arról, hogy az összes használt képanyaghoz szerzői joggal rendelkezik. A Top izbira web áruház nem felelős a szerzői jogok megsértéséért.

AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A szolgáltató megerősíti, hogy megadja az alábbi információkat.

A cég azonosítása (név és székhely és nyilvántartási szám), adatok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a gyors és hatékony kommunikációt (e-mail és telefon); a cikkek elérhetőségét (minden olyan termék, amely a web helyen van, 6-12 napon belül elérhető, ha a termék nincs raktáron, vagy 1-3 nap, ha a termék raktáron van); a termékek szállítási feltételeit ill. a szolgáltatások teljesítését (szállítás módja, helye és határideje); minden ár világosan és egyértelműen meg van határozva, és nyilvánvalón van kimutatva az, hogy már tartalmazza e az adókat és a szállítási költségeket; a fizetési és kézbesítési módot; az ajánlat időbeli érvényességét; azaz a határidőt, amelyen belül lehetőség van a szerződéstől való elállástól. Ezen túlmenően, ha és ha igen, milyen mértékben terheli meg az árucikk visszatérítése az ügyfelet, a fellebbezés eljárásának a magyarázata, beleértve a kapcsolattartó személy vagy az ügyfélszolgálat összes elérhetőségét.

POSTAKÖLTSÉG

A szállítmányok szállítását a Szlovén Postahivatal biztosítja. A posta költség 2,40 €, kivéve bizonyos esetekben, ha ingyenes posta költséget kínálunk.

a szerződés szövege

A megkötött szerződésre vagy a leadott megrendelésre vonatkozó adatokat a HS Plus d.o.o. társaság tárolja, a vevő e-mailes előzetes lekérdezés után hozzáférhet a szerződéshez. Megrendelés benyújtása előtt a fogyasztó megváltoztathatja a hozzáadott vagy eltávolított mennyiséget, vagy javíthatja a hibákat.

FIZETÉSI MÓDSZEREK

A szolgáltató az alábbi fizetési módokat kínálja:

1. átutalással a Top izbira d.o.o. bankszámlájára,

2. váltságdíj ellenében a Pošta Slovenije által

3. az ajánlat/előlegszámla szerint

ÁRAK

Az árak azonnal érvényesek. Az árak a fent említett fizetési esetekben történő fizetés esetén érvényesek. Arra törekszünk, hogy a legfrissebb és a legpontosabb adatokat szolgáltassuk, azonban előfordulhat, hogy az árinformáció téves. Ebben az esetben, vagy abban az esetben, ha az áru ára megváltozik a megrendelés feldolgozása során, a szolgáltató lehetővé teszi a vevőnek, hogy visszavonja a vásárlást, és egyidejűleg az ajánlattevő felajánlja a vevőnek azt a megoldást, amely kölcsönös megelégedésre kerül. A vásárlás megerősítést nyer, amikor a vevő e-mailben megkapja a vásárlást igazoló nyugtát.

PANASZOK ÉS VITÁK

Tiszteletben tartjuk a fogyasztóvédelmi jogszabályokat és nézeteltérések vagy panaszok esetében az ügyfél számára felajánljuk a maximális támogatást.

A panaszkezelési eljárás bizalmas, abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezni szeretne, azt megteheti elektronikus úton az (info@topizbira.si) e-mailon vagy a 00386 (0)31 609 390 telefonszámon is megteheti. A jogi normákkal összhangban a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére vállalkozókat nem ismerünk el, mint felelőseket a fogyasztói vita megoldásáért, amelyet a fogyasztó a fogyasztók vitarendezési törvényével összhangban indíthat. A vásárlás a http://www.topizbira.si/ honlapon lehetséges Szlovéniában. Vita esetén vitarendezési platform áll a fogyasztók rendelkezésére az "SRPS" weboldalon

(Https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL).

Nyeremény játékok

A felelős jogi személy Top izbira d.o.o. teljes díjnyertes játékokat indít, amelyeket a Top izbira és a top izbira.hr nevű facebook oldalán végez. A nyereményjáték, a feltételek, a díjak és egyéb információk ideje mindig elérhető a nyereményjáték bejelentésének leírásában. Nem vagyunk felelősek a társadalmi hálózat működésének hiányáért, és nem vagyunk felelősek a szerencsejátékosok, és nem a szerencsejátékosok közötti díjakért. Bárki, aki több mint 18 éves, részt vehet az online játékokban. A nyeremények mindenkor kevesebbek, mint 42 €, nincs lehetőség a készpénzcserére! Fenntartjuk a jogot a játékszabályok megváltoztatására, ha az oldal technikai problémái vagy okai megkövetelik. Amennyiben ilyen hasonló előfordul, akkor a "top izbira" facebook oldalon kerülnek közzétételre. Minden egyes nyereményjátéknak különböző feltételei vannak, amelyeket minden egyes jelöltnek figyelembe kell vennie, ahhoz hogy részt vegyen a nyereményjátékban. A díj odaítélése úgy történik, hogy mi kapcsolatba lépünk a nyertessel, és 10 napon belül megküldjük neki a díjat a megegyezés szerinti címre.

 

Hivatalos facebook oldal

Top izbira:https://www.facebook.com/pg/TOPizbira/photos/?ref=page_internal

top izbor.hr https://www.facebook.com/topizbor/

 

TOP kinálat

TOP kinálat

Prémium termékek választéka az Ön telefonjához!

INGYENES SZÁLLÍTÁS

INGYENES SZÁLLÍTÁS

13000 HUF feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes.

100%-osan biztonságos vásárlás

100%-osan biztonságos vásárlás

A termékeket a vásárlástól számított 30 napon belül visszaküldheti.

Szeretne értesülni a hírekről és az újdonságokról?

Iratkozzon fel az e-hírlevélre

© 2016 - 2024 TOP IZBIRA d.o.o., Minden jog fenntartva.
Ellenőrizze a telefonjának ajánlatát:
Igen Nem